ขอแสดงความยินดีกับ “ท่านรองผู้อำนวยการปวีนา วนะภูติ” เนื่องในโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *