ขอแสดงความยินดีกับ “ท่านรองผู้อำนวยการดวงพร คำภูแสน” เนื่องในโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ “ท่านรองผู้อำนวยการภานุทัต คำทะเนตร” เนื่องในโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ “ท่านรองผู้อำนวยการปวีนา วนะภูติ” เนื่องในโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา