ขอแสดงความยินดีกับ “ท่านรองผู้อำนวยการดวงพร คำภูแสน” เนื่องในโอกาสไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *