ยินดีต้อนรับ “รองผู้อำนวยการอมร สมพร” และ “รองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล” ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

   วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ “รองผู้อำนวยการอมร สมพร” และ “รองผู้อำนวยการพุทธชาด แสนอุบล” ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *